Regulamin konkursu „Languages and Emotions 2018′

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina Tarachowicz).
 2. Nagrodą w konkursie jest voucher do dostępu online do konferencji „Languages and Emotions” 2018 ufundowana przez organizatorów tej konferencji
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaproponować temat następnego live’a
 4. Nagrodzona zostanie 1 osoba, której odpowiedź w ocenie autorki bloga Bilikid jest najciekawsza.
 5. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy drogą elektroniczną.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy na profilu Bilikid na Facebooku: https://www.facebook.com/bilikidpl/
 10. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników, zastrzegam sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.
 11. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia go w transmisji na żywo w grupie „Uczę swoje dziecko angielskiego” od 19.04.2018 do 20.04.2018 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu w ciągu 3 dni od jego zakończenia.
 13. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Bilikid facebook.com/bilikid oraz w grupie zamkniętej „Uczę swoje dziecko angielskiego” https://www.facebook.com/groups/uczeswojedzieckoangielskiego/ wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Bilikid zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorów bloga Bilikid, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bilikid utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorów bloga Bilikid.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 16. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika