Regulamin konkursu świątecznego 2020

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina i Filip Tarachowicz).
 2. Nagrodą w konkursie jest zestaw książek angielskich dla dzieci. Fundatorem nagrody jest Monika Cichowlas – Children’s English Books 
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym wstawić zdjęcie lub filmik pokazujący przygotowania do świąt z dziećmi.
 4. Nagrodzona zostanie osoba, której odpowiedź będzie w ocenie autorów bloga Bilikid najciekawsze.
 5. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy drogą pocztową (szczegóły zostaną ustalone po rozstrzygnięciu konkursu w wiadomości prywatnej na Messengerze Bilikid)
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu. Dane osobowe potrzebne do odbioru nagrody mogą być przekazane fundatorowi nagrody – Leo Academy.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy na kanałach Bilikid.
 10. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na profilu na Facebooku Bilikid do 13.12.2020 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Bilikid na Facebooku do dnia 20.12.2020.
 12. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Bilikid facebook.com/bilikid wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Bilikid zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorów bloga Bilikid, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bilikid utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorów bloga Bilikid.
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 15. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
 17. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności Bilikid.pl dostępną na stronie https://bilikid.pl/polityka-prywatnosci/