Regulamin konkursu magicznego

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina i Filip Tarachowicz).
 2. Nagrodą w konkursie jest bilet na 5 dniowe zajęcia online z native speakerem języka angielskiego w Akademii Czarodziejstwa. Fundatorem nagrody jest Leo Academy (https://leoacademy.online/)
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy w poście konkursowym napisać, jaką magiczną moc chciałoby się posiadać i dlaczego.
 4. Nagrodzone zostaną 2 osoby, których odpowiedzi będą w ocenie autorów bloga Bilikid najciekawsze.
 5. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy drogą elektroniczną (szczegóły zostaną podane po rozstrzygnięciu konkursu). Warunkiem odbioru nagrody jest podanie adresu e-mail do dnia 16.08.2020 do godziny 18:00.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu. Dane osobowe potrzebne do odbioru nagrody mogą być przekazane fundatorowi nagrody – Leo Academy.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy w grupie na Facebooku.
 10. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony zwycięzcy w terminie do 16.08.2020 do godziny 18:00 zastrzegamy sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.
 11. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia w grupach na Facebooku – „Uczę swoje dziecko angielskiego” oraz „Dwujęzyczność zamierzona” od 14.08.2020 do 15.08.2020 do godziny 20:00 czasu polskiego.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu w dniu 15.08.2020.
 13. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Bilikid facebook.com/bilikid wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Bilikid zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorów bloga Bilikid, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bilikid utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorów bloga Bilikid.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 16. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
 18. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności Bilikid.pl dostępną na stronie https://bilikid.pl/polityka-prywatnosci/