Regulamin konkursu Kinder Kraft

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina i Filip Tarachowicz).
 2. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy, na które składają się: książka „Where is my panda? I wonder…” Pauliny Tarachowicz oraz mata edukacyjna TIPPY firmy 4Kraft (KinderKraft). Fundatorem nagrody jest 4kraft Sp. z o.o.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym (na profilu na Facebooku lub Instagramie Bilikid) odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto uczyć dzieci angielskiego od najmłodszych lat?”
 4. Nagrodzone zostaną 3 osoby, których odpowiedzi będą w ocenie autorów bloga Bilikid najciekawsze.
 5. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy drogą pocztową (szczegóły zostaną ustalone po rozstrzygnięciu konkursu w wiadomości prywatnej na Messengerze Bilikid)
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym i Instagramowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu. Dane osobowe potrzebne do odbioru nagrody mogą być przekazane fundatorowi nagrody – 4Kraft Sp. z o.o..
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy na kanałach Bilikid.
 10. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na profilu na Facebooku Bilikid 17.03.2023 do 24.03.2023 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage Bilikid na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 12. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Bilikid facebook.com/bilikid wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Bilikid zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorów bloga Bilikid, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bilikid utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorów bloga Bilikid.
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 15. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nim związany. Portal Facebook i Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
 17. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności Bilikid.pl dostępną na stronie https://bilikid.pl/polityka-prywatnosci/