Regulamin konkursu dla uczestników kursu „Jak zacząć uczyć swoje dziecko angielskiego?”

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina Tarachowicz).
 2. Nagrodą w konkursie jest sponsorowany przez autorów bloga voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w księgarni Simply Books. Dodatkowo, właściciele księgarni dołożą jedną wybraną przez nich książkę jako bonus do zakupu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy na adres e-mail kontakt@bilikid.pl wysłać odpowiedź na pytanie:
  „Jeżeli kurs zawierałby jeszcze jeden live, to na jaki temat mógłby on być? Miło będzie jak odpowiedź krótko uzasadnisz.”
 4. Nagrodzona zostanie 1 osoba, której odpowiedź będzie w ocenie autorów bloga Bilikid najciekawsze.
 5. Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy drogą elektroniczną (szczegóły zostaną podane po rozstrzygnięciu konkursu).
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie i tylko osoby, które zakupiły kurs „Jak zacząć uczyć swoje dzieci angielskiego?”.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy w grupie kursowej na Facebooku.
 10. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników, zastrzegam sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.
 11. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia w ankiecie po kursie do 12.07.2019 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia.
 13. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na fanpage’u Bilikid facebook.com/bilikid wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Bilikid zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych przez autorów bloga Bilikid, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Bilikid utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na autorów bloga Bilikid.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 16. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
 18. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności Bilikid.pl dostępną na stronie https://bilikid.pl/polityka-prywatnosci/