Languages&Emotions 2019

Prezentację możesz pobrać tu