Regulamin konkursu „Gadająca książka”

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Bilikid (Paulina Tarachowicz).
 2. Nagrodami w konkursie jest ufundowana przez sklep Children’s English Books książka pt.”Listen and Learn. Get Ready for School” wydawnictwa Usborne.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić post konkursowy oraz zaproponować ciekawą stronę pomagającą dziecku w nauce języka angielskiego.
 4. Nagrodzona zostanie jedna osoba, której odpowiedź w ocenie autorki bloga Bilikid, jest najciekawsza.
 5. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzcy na terenie Polski na koszt organizatora konkursu i w sposób wybrany przez niego.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych na profilu Facebookowym w celu wyłonienia zwycięzcy, nawiązania z nim kontaktu oraz dostarczenia nagrody. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga Bilikid – Paulina Tarachowicz. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych zebranych przez organizatora konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska zwycięzcy na profilu Bilikid na Facebooku: https://www.facebook.com/bilikidpl/
 10. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia ogłoszenia wyników, zastrzegam sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.
 11. Konkurs trwa od momentu publikacji posta na fanpage facebookowym Bilikid od 22.05.2017 roku do 24.05.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu w ciągu 3 dni od jego zakończenia.